Blendet av glamour – Journalisten

Journalister blir så distrahert av Sophie Elise Isachsens utseende at de glemmer at hun har reell makt til å påvirke et kjøpesterkt og attraktivt markedssegment.

VG: – Ganske høy terskel for publisering – Fagbladet Journalen

– Det er nok ikke den redaktørstyrte pressen jeg hadde vært mest redd for hvis jeg var en fagperson som hadde havnet i en konflikt. En bloggpost eller en statusoppdatering på sosiale medier følger ikke de samme spillereglene for personidentifisering og kan deles av flere tusen personer på kort tid, sier Tora Bakke Håndlykken.

500 pasienter reiste til Tyskland – Fagbladet Journalen

Rolf Luneng hevder at 500 pasienter skal ha reist til Tyskland for å få behandling etter at han mistet autorisasjonen som lege høsten 2013.Journalen har bedt Luneng kommentere at Statens helsepersonellnemnd har valgt å opprettholde Helsetilsynets vedtak om tilbakekall av hans autorisasjon som lege. Les hele reportasjen på Fagbladet Journalen.