Copyright

Opphavsrett © 2004 – dagens dato av Lene Johansen

Alle rettigheter forbehold. Skrevne, muntlige eller visuelle produkter laget av Lene Johansen skal ikke reproduseres, distribueres eller formidles i noen form eller via noen metode, inkludert kopiering, innspilling eller andre elektroniske eller mekaniske metoder, uten foregående skreven tillatelse fra Lene Johansen. Unntak fra denne regelen inkluderer lånereglene i åndsverksloven og produkter som er avledet av Creative Commons lisensierte produkter. Ta kontakt med Lene Johansen via lj@lenejohansen.com for å be om tillatelse til å bruke arbeid.

Copyright © 2004 – current by Lene Johansen

All rights reserved. Written, vocal or visual work produced by Lene Johansen may not be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of Lene Johansen, except in fair use provisions found in copyright law and Creative Commons license provisions provided by licensors in Creative Commons derivative products. For permission requests, contact to Lene Johansen at lj@lenejohansen.com.