Hvordan lenke til en tabell hos Statistisk Sentralbyrå

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har tallfestet informasjon om stort og smått som skjer i Norge. Dersom du skal bruke informasjon fra Statistisk Sentralbyrå så bør du lenke til tabellen du har brukt. Det er enkelt å henvise til orginalkilden, samtidig som det øker troverdigheten på reportasjen. Leserne kan lett sjekke at du har sitert informasjonen riktig og de kan fortsette jobbe med informasjonen på egen hånd, dersom de ønsker det.

Alle tabellene til SSB har et nummer. Når du har gjort utvalg i Statistikkbanken til SSB, så vill tabellnummeret til enhvert tid vises på siden. Standardlenken tilbake til den tabellen vil alltid være http://www.ssb.no/tabell/tabellnummer.

Tabellnummer - Skjermdump fra SSB
Tabellnummer – Skjermdump fra SSB

Dersom du skal lenke til tabellen BNP og andre hovedstørrelser (kr per innbygger) i Nasjonalregnskapet, så har den tabellen nummeret 09189.

Lenken til tabell 09189 blir derfor http://www.ssb.no/tabell/09189.