Hjemmesiden kommer snart!

Her kommer du til å finne arbeidseksempler, og en blogg med kjappe hverdagsobservasjoner, metoderapporter og nyttige jobbverktøy for journalister.  Det er bare å følge med, jeg regner at den er i løpet av vinteren. Jeg mangler egentlig bare nyhetsklippene fra Sopp og nyttevekster for å bli helt ferdig.