«Det er større fare for å få i seg resistente bakterier ved å reise i Asia» – Fagbladet Journalen

De siste månedene har vi fått rapporter om høye forekomster av MRSA i svinekjøtt fra Danmark. Antibiotikaresistente bakterier er påvist i halvparten av alt kyllingkjøtt i Norge, og de fleste kyllingprodusenter i Norge bruker fôr som inneholder et parasittmiddel som er klassifisert som antibiotika i andre verdensdeler.

Les hele reportasjen på Fagbladet Journalen.