– Blir ikke friskere av helsekontroller – Fagbladet Journalen

I følge leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marit Hermansen, har årlige helsekontroller ingen ting for seg. Fastlege Gisle Roksund mener grensene for hva som er sykdom, stadig blir lavere.

Les hele reportasjen på Fagbladet Journalen.