Vanskelig å innpasse et så stort sykehus! – Fagbladet Journalen

Marianne Skjulhaug ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er kritisk til planene om et nytt gigantsykehus i Oslo, blant annet fordi de kan komme i konflikt med planene for god byutvikling.

Les hele reportasjen på Fagbladet Journalen.