Gjengoppgjør og vold er bare noen av scenariene som sykehus bør ta høyde for – Fagbladet Journalen

Hvor trygge bør sykehusansatte og pasienter føle seg?

Les hele reportasjen på Fagbladet Journalen.